Scholing

Scholing

  • Werken vanuit gezondheid en gedrag 
  • Voor zorgverleners, professionals én beleidsmakers

Jouw organisatie klaar voor een gezonde toekomst!

Bettery heeft een scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.

Lees via deze link meer over de ervaring van een van onze deelnemers.

Het huidige zorgaanbod sluit niet altijd aan op de toenemende behoefte aan meer eigen regie over de gezondheid. Dit vraagt om een verbreding van de competenties van professionals: anders kijken, anders leren, anders doen*. De scholing van Bettery is geschikt voor alle professionals binnen zorg en welzijn. De scholing bestaat uit 4 modules van elk een dagdeel. Theorie wordt afgewisseld en praktisch toepasbaar door te oefenen met rollenspellen, filmpjes maken, gesprekstechnieken en bewegen. Ook E-health is een belangrijk onderdeel van toekomstgerichte zorg. Tijdens de scholing leer je over het gebruik en de mogelijkheden van de GG-app.

Na de scholing hebben professionals de inzichten en tools om:

  • Gezondheid en Gedrag te versterken en de eigen regie centraal te stellen;
  • Met behulp van het GG-gesprek de cliënt te activeren;
  • Een gelijkwaardige relatie aan te gaan met de cliënt;
  • E-health toepassingen in te zetten als onderdeel van de behandeling;
  • Het functioneren in kaart te brengen met de International Classification of Functioning (ICF);
  • Te inspireren tot groei in capability: het kunnen aanpassen aan en omgaan met veranderingen of onvoorspelbaarheid;
  • Gedragsverandering te faciliteren vanuit de wens van de cliënt.

Voor de scholing ontvang je per beroepsgroep accreditatie punten. De scholing is erkend door het CRKBO en vrijgesteld van BTW.

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Marijn Aalders, via marijnaalders@bettery.nl of bel 020-368 06 64.

* De veranderende zorgvraag in 2030 is beschreven in het adviesrapport van Zorginstituut Nederland ‘Anders kijken, anders leren, anders doen - Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ uitgebracht aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Onderwijs op 17 november 2016. Hierin wordt onze visie overgenomen en worden beschreven als illustratieve praktijk beschreven onder hoofdlijn 1.
Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova

Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal - wijkverpleegkundige bij Carinova

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers Sociaal Domein

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners