Home / Diensten

Diensten

Onze diensten

 

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin. Hij denkt hardop na en komt er zo achter wat er voor hem op dat moment van belang is. Vervolgens besluit hij in wat hij wil veranderen en of hij hier een stap in wil maken. Daarna is er nog ruimte voor een eventuele hulpvraag aan de professional en het behandelen daarvan.

Workshops & presentaties

We geven prikkelende workshops en inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Er is veel ruimte voor interactie en vertaling naar de eigen situatie. Bewustwording is immers een belangrijke randvoorwaarde voor verandering.

Scholing

Bettery heeft een scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomstbestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

BigMove

Bettery is de maker van BigMove, een GGZ-programma voor mensen die last hebben van psychische klachten. Het programma wordt op ruim 25 locaties in Nederland uitgevoerd in samenwerking met psychologen en fysiotherapeuten. In BigMove zijn alle overtuigingen zoals Bettery die heeft, met succes toegepast.