Home

Game changers in health

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en organisaties die een rol in deze transitie willen spelen. Bent u er klaar voor?

Hillbrand Jacobs GG-Deventer

Heel veel bewoners willen al werken aan hun gezondheid en hun gedrag

Hillbrand Jacobs - projectleider Gezondheid & Gedrag - Gemeente Deventer

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers Sociaal Domein

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Het laatste nieuws

VWS start derde Preventiecoalitie: Samen Gezond in Deventer

Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

Veel mensen met chronische gezondheidsklachten zoals depressie, artrose, diabetes, longproblemen zijn afhankelijk van zorg en medicijnen. Hoe kunnen juist deze inwoners van Deventer zelf de regie nemen? Audrey Haarsman heeft een methode ontwikkeld om meer te gaan bewegen op een manier die dichtbij de patiënt staat. Zij is initiatiefnemer van het project Bewegen op recept dat door HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken) in Deventer en de regio begin januari is gestart. Lia Huisman Projectmedewerker innovatie — HCDO leidt het project en Eno biedt ondersteuning.

“Het zelf doen, met zo nodig hulp”

Meer tijd en aandacht voor de context van een patiënt, meer ruimte voor een persoonlijke benadering. Koepels van zorgverleners en zorgorganisaties buigen zich over een nieuw consultmodel, waarmee het consult in de spreekkamer bij de huisarts of in het ziekenhuis een andere vorm en inhoud krijgt. Zelfzorg Ondersteund licht in een serie interviews de initiatieven toe. Deze week: het Bettery Instituut over de systeemverandering van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG).

Vrouwen Van Nu bespreken kansen om Blij en Gezond te leven

Ruim 140 vrouwen uit de regio kwamen 2 november bijeen in De Binder in Gramsbergen voor een themabijeenkomst over Blij en Gezond. De avond werd georganiseerd door 5 afdelingen van Vrouwen van Nu in de gemeente Hardenberg.  Centraal stond de vraag: hoe kun jij het leven van alledag zo aangenaam mogelijk maken? Wat heb jij nodig om blij en gezond door het leven te gaan?

Een andere manier van kijken, een een effectievere manier van doen.

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Onze klanten / partners