Scholing

Scholing

 • Het schuurt
 • Het vraagt wel wat maar het is ontzettend inspirerend!
 • Het is een volstrekt nieuw paradigma

Jouw organisatie klaar voor een gezonde toekomst!

Bettery heeft een scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.

Lees via deze link meer over de ervaring van een van onze deelnemers.

Bettery Academy
Is dé plek voor professionals in zorg en welzijn die willen leren over- en mee willen bouwen aan- de ontwikkeling die nodig is om een gezond zorgstelsel te creëren.
Sinds 2003 ontwikkelen wij een GG/ZZ-opleiding en tools die breed gewaardeerd worden. Bettery Academy heeft een drie geaccrediteerde leergangen ontwikkeld waarin Gezondheid en Gedrag (GG) en thema’s als zelfmanagement, positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg alsmede het versterken van regie, invloed en functioneren van cliënten centraal staan.

Leergang 1 (Learn the rules) is als aparte leergang te volgen. Na afronding van deze leergang kan worden bepaald of deelnemers leergang 2 (Like a Pro) en daarna leergang 3 (To break the rules like an artist) willen volgen.

De gehele leergang wordt ondersteund middels het Bettery Academy portaal. Dit online-portaal biedt de mogelijkheid om naast de fysieke bijeenkomsten verder te leren en te ontwikkelen richting GG/ZZ. Op het portaal kunnen opdrachten en tests worden gemaakt, presentaties en artikelen worden gelezen en kunnen professionals onderling met elkaar contact leggen, community vorming.

In het kort over de GG/ZZ Leergang

 • Bettery biedt een unieke uitleg, methode om aandacht en aanbod te verschuiven van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG).
 • De GG/ZZ-filosofie is gericht op betekenisgeving, activatie en vertrouwen. "Ik doe meer, ik kan meer, ik wil meer, ik ben meer".  De professional faciliteert en activeert.
 • Bij een resterende hulpvraag kan dan de zorg op het juiste moment geboden worden, aangesloten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de hulpvrager.
 • De kennis, kunde en uitvoering hiervan geeft plezier en stimuleert een duurzame ontwikkeling voor de professional, zowel in GG als in ZZ

Wat levert de leergang op

 • Geactiveerde client, die meer gebruik maakt van eigen kracht en netwerk
 • Minder doorverwijzing naar 2e lijn
 • Plezier en energie in je werk
 • Verbonden aan de beweging van ZZ naar GG

Voor de scholing ontvang je per beroepsgroep accreditatie punten. De scholing is erkend door het CRKBO en vrijgesteld van BTW.

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Frances Voet, francesvoet@bettery.nl of bel 020-368 06 64.

Log hier in op het Bettery academy portaal

* De veranderende zorgvraag in 2030 is beschreven in het adviesrapport van Zorginstituut Nederland ‘Anders kijken, anders leren, anders doen - Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ uitgebracht aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Onderwijs op 17 november 2016. Hierin wordt onze visie overgenomen en worden beschreven als illustratieve praktijk beschreven onder hoofdlijn 1.
wil graag bijdragen aan een betere wereld

Shanti wil graag bijdragen aan een betere wereld

Shanti

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners