VOZ

“Van systeem naar mens, van probleem naar wens”

-Louis Overgoor Gasthoofdredacteur VOZ Magazine-

De kracht van aandacht

Pantein Paulien Terwijn en Hans Peter Jung - Fotografie Marcel Israel

Huisarts Hans Peter Jung: "Zouden we kunnen zeggen dat de kern van de nieuwe werkwijze voor de huisarts, en waar mogelijk ook in het ziekenhuis, is dat we de patiënt waarachtige aandacht geven? Lossen we de helft van het probleem op als we echte aandacht geven?"

Paul Blokhuis over gezond leven

Staatssecretaris Paul Blokhuis - VOZ magazine - Fotografie Marcel Israel

VOZ Magazine spreekt met Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS over de wegen om het verschil te gaan maken. Hoe kom je nu sneller bij dat doel? Blokhuis heeft een scherpe visie daarop.

ROHA Bettery

Het open gesprek in de eerste lijn over wat de patiënt belangrijk vindt, is niet meer te negeren.

Marianne Bramson MBA, directeur ROHA over toepassen van GG/ZZ in de praktijk.
Steeds meer gaat de aandacht ook uit naar de (oudere) patiënt met complexe problematiek. Die patiënten gebruiken zorg in de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn en in de GGZ. Voor complexe en multi-problematiek zijn geen tot weinig richtlijnen en protocollen. Deze zijn meestal alleen opgesteld voor enkelvoudige ziektebeelden.

Coachen op persoonlijke kracht

Marijn Aalders, ontwikkelaar van de GG/ZZ Basis Leergang en mede-oprichter Bettery Institute

In de zorg draait het om patiënten, maar vreemd genoeg krijgen hun behoeften en ervaringen zelden echt een podium. In dit dubbelinterview stellen wij het perspectief van patiënten in de GG/ZZ-transitie centraal.

Het GG/ZZ gesprek geeft je meer inzicht

gg:zz gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin. Hij denkt hardop na en komt er zo achter wat er voor hem op dat moment van belang is. Vervolgens besluit hij in wat hij wil veranderen en of hij hier een stap in wil maken. Daarna is er nog ruimte voor een eventuele hulpvraag aan de professional en het behandelen daarvan.

In het VOZ magazine staan de visies en praktijkervaringen van experts van ieder niveau beschreven.
Bekijk het VOZ magazine van ZZ naar GG.