GG/ZZ leergang 2 Like a pro

GG/ZZ leergang 2 Like a pro

De onderdelen in leergang 2 zijn te volgen na het afronden van leergang 1. In leergang 2 vindt hierop een verdieping plaats. Gedurende deze leergang kan elke professional zelf bepalen welke onderdelen hij/zij wil volgen passend op zijn/haar behoefte. 

Modules

 • Verdiepingsmodule gedragsverandering (2 dagdelen)
 • Verdiepingsmodule ICF (digitaal) (1 dagdeel)
 • Verdiepingsmodules Integratie in de praktijk (1dagdeel)
 • GG Teambuilding (1dagdeel)

Praktische informatie

 • Deze leergang is voor professionals in het sociaal en medisch domein
 • Leergang 2 is te volgen na het afronden van GG/ZZ leergang 1 Learn the rules
 • Deze leergang is een persoonlijk ontwikkeltraject, in een gesprek wordt er gekeken naar de behoefte van de professional en de mogelijkheden binnen de organisatie, praktijk of coöperatie
 • De studiebelasting hangt af van de modules en het aantal modules. Gemiddeld is de belasting per module 4 lesuren en 2 zelfstudie uren met uitzondering van Gedragsverandering
 • Ook leergang 2 wordt ondersteund middels ons Bettery-Academy portaal.
 • Het studiemateriaal wordt middels een online portaal beschikbaar gesteld tijdens de scholing
 • Wij werken in co-creatie met onze klanten en passen ons aanbod aan op de behoefte, ambities en beweging, uiteraard met het behoud van de GG/ZZ visie en kwaliteit.

Vragen

Heeft u vragen over GG/ZZ leergang 2 neem dan gerust contact met ons op.
E-mail: Info@bettery.nl

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Bettery van toepassing.