Advies

Advies

  • Van visie naar actie
  • Bekrachtigen van organisaties in voorlopersrol

Als er is besloten om de kanteling te maken naar het werken vanuit Gezondheid en Gedrag, naast Ziekte en Zorg, ontstaat er vaak een grote ‘Hoe?’ vraag. Wij begeleiden uw gemeente of organisatie in het proces van visie naar actie naar verduurzaming.

We kunnen een rol spelen in het ontwikkelen van het beleid en het creëren van draagvlak hiervoor. Ook zorgen we voor de inventarisatie van de betrokken stakeholders en de rolverdeling. Vervolgens benoemen we met u de verschillende te nemen stappen en de budgettering ervan. Daarnaast kunnen wij u adviseren en ondersteunen tijdens de beweging van ZZ naar GG en het helpen bij het succesvol verduurzamen van de beweging binnen uw organisatie.

In onze adviesrol kiezen we er expliciet voor om u te bekrachtigen in uw rol in het proces. Als adviseur fungeren we als een trainer/coach voor onze cliënten vanuit de overtuiging dat dit leidt tot het beste resultaat. Het gaat erom dat u c.q. de organisatie waar u onderdeel van bent, zelf bewust wordt van uw invloed in de gevraagde verandering en op termijn zonder onze ondersteuning succesvol Gezondheid en Gedrag kan toepassen binnen uw organisatie.

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners