Bettery Academy

Bettery Academy

  • Het schuurt
  • Het vraagt wel wat maar het is ontzettend inspirerend!
  • Het is een volstrekt nieuw paradigma

Jouw organisatie klaar voor een gezonde toekomst!

Bettery Academy is dé plek voor professionals in zorg en welzijn die willen leren over- en mee willen bouwen aan- de ontwikkeling die nodig is om een gezond zorgstelsel te creëren waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat .
Sinds 2003 ontwikkelen wij een GG/ZZ-opleidingen en tools die breed gewaardeerd worden. In de leergangen staat Gezondheid en Gedrag (GG) en thema’s als zelfmanagement, positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg alsmede het versterken van regie, invloed en functioneren van cliënten centraal.

Het leren faciliteren we op de volgende manieren:

  • Met live bijeenkomsten; deelnemers leren van de trainer die jaren ervaring heeft en graag zijn theoretische kennis als zijn praktische verhalen deelt
  • In de eigen praktijk; deelnemers leren door actief te doen, dat te ervaren, daarop te reflecteren en daarmee te groeien
  • Online; er is een speciaal online leerprogramma ontwikkeld om de deelvaardigheden op een speelse manier te ontwikkelen
  • Online platform; deelnemers leren van elkaar via het portaal
  • Met live intervisie bijeenkomsten waarin casuïstiek centraal staan leren deelnemers van elkaar

GG/ZZ leergangen:

Verdiepingsmogelijkheden:

Positieve Gezondheid scholing:

Onze GG/ZZ leergangen worden gemiddeld met een 8,2 beoordeeld. Lees hier verder.

Voor de leergangen ontvang je per beroepsgroep accreditatie punten. De scholingsactiviteiten van Bettery zijn geregistreerd bij het CRKBO en vrijgesteld van BTW.

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Frances Voet, francesvoet@bettery.nl

Log hier in op het Bettery academy portaal.

Heeft u feedback of een klacht over het werk van Bettery Institute of een van haar trainers bespreek het direct met ons of maak gebruik van onze klachtenprocedure.

* De veranderende zorgvraag in 2030 is beschreven in het adviesrapport van Zorginstituut Nederland ‘Anders kijken, anders leren, anders doen - Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ uitgebracht aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Onderwijs op 17 november 2016. Hierin wordt onze visie overgenomen en worden beschreven als illustratieve praktijk beschreven onder hoofdlijn 1.
Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova

Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal - wijkverpleegkundige bij Carinova

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners