BigMove

BigMove

  • Integraal GGZ-programma 
  • Vele jaren ervaring met persoonsgerichte zorg in de praktijk

Bettery biedt BigMove aan, een GGZ-programma voor mensen die last hebben van psychische klachten, vaak in combinatie met sociale en fysieke klachten. Het programma is gebaseerd op de overtuigingen die wij als Bettery hebben. We starten met het doel zoals de cliënt dat omschrijft. Gedurende 6 maanden wordt daar vervolgens aan gewerkt in een combinatie van groeps- en individuele sessies. Centraal staat dat de cliënt leert dat hij of zij invloed heeft op de eigen gezondheid en deze merkbaar kan verbeteren.

Cliënten krijgen verschillende soorten begeleiding. Een psycholoog helpt ze te onderzoeken hoe ze denken en doen en hoe ze dat kunnen veranderen. Daarnaast werkt men in een doe- en oefengroep. Een veilige omgeving waarin ze dingen doen en plezier beleven. Ook wordt samen met een begeleider in stappen aan praktische doelen gewerkt.

Het programma wordt onder onze regie op meerdere locaties in Nederland uitgevoerd in samenwerking met lokale psychologen en psychomotorische therapeuten. Sinds de start hebben al zo’n 3.000 mensen het programma doorlopen. Zij geven aan minder klachten te hebben beter in hun vel te zitten. Ook voelen ze zich fitter en hebben ze meer sociale contacten.

Heeft u interesse om BigMove aan te bieden of hier naar door te verwijzen?  mail naar info@bigmove.nu

Bezoek de website van BigMove.

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners