Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gespreksmodel

  • Het GG/ZZ-gespreksmodel bestaat uit 3-fasen
  • Men spreekt zich uit over zijn ervaren gezondheid

 

Wat is een GG/ZZ- gespreksmodel?
Het GG-gesprek bestaat uit drie fasen met allen een eigen doelstelling en rolverdeling. De rol van de professional verschuift tijdens het gesprek. Het begint volgend, faciliterend, luisterend en volledig aangesloten bij de cliënt. Vervolgens wordt de houding van de professional activerend en in de laatste fase stelt de professional zich op als expert en voegt hij zo nodig iets toe. Het is belangrijk dat de patiënt zich bewust is van deze rolverschuiving, dit moet je dan ook expliciet benoemen. In alle fasen is de behoefte, het oordeel en het plan van de patiënt leidend. De professional begeleidt het proces en voegt zo nodig toe.

Het gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin. Hij denkt hardop na en komt er zo achter wat er voor hem op dat moment van belang is. Vervolgens besluit hij in wat hij wil veranderen en of hij hier een stap in wil maken. Daarna is er nog ruimte voor een eventuele hulpvraag aan de professional.

In alle fasen heeft de professional een open en geïnteresseerde houding. Een prachtige metafoor is die van het verwonderde kind: zonder voorkennis en omdat alles kan. We weten immers zo veel niet. Dit vanuit het besef dat de persoon zelf de enige specialist is in, zijn ervaren gezondheid, drijfveren en wensen. De houding van de professional verandert van volgend naar activerend en dan hulpverlenend.

Om het GG/ZZ-gespreksmodel toe te passen heeft Bettery een GG/ZZ-gesprekstool ontwikkeld.

gg:zz gespreksmodel
Huisarts en Wetenschap over huisarts Jung

Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen

Hans Peter Jung - Huisarts

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners