Implementatie

Implementatie

  • Vertalen verandering in stappen
  • Beweging in uw organisatie

De daadwerkelijke implementatie van de beweging van ZZ naar GG is in eerste instantie een bottom-up beweging. Denken en doen vanuit gezondheid en gedrag begint in de relatie met de cliënt en is daarmee in handen van de zorgverlener en professional.

Vervolgens is het echter wel zaak dat andere zorgverleners, professionals en stakeholders onderling ook worden aangesloten bij de behandeling van diezelfde cliënt. Daarmee wordt ‘het systeem’ ook onderdeel van de transitie.

Wij kunnen uw organisatie begeleiden bij deze implementatie. Daarbij werken we in kleine, overzichtelijke stappen, bijvoorbeeld door te beginnen bij een wijk of organisatie onderdeel.

Als onderdeel van uw stuurgroep bewaken we de ingezette koers en geven we aan dat er bijgestuurd moet worden als dat nodig is. Als onderdeel van uw projectgroep staan we tussen uw mensen en werken we daadwerkelijk mee in de te nemen stappen.

ZZ/GG-model leidt tot mooie resultaten

ELAA krachtige partner in zorg

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners