Presentaties & Designsessies

Presentaties & Designsessies

  • Inspiratie
  • Kennismaken met Gezondheid en Gedrag
  • Plannen maken voor uw organisatie

Het maken van de beweging van ZZ naar GG vraagt om het aanleren van nieuwe ideeën en nieuw gedrag. En daarmee soms ook het afleren van oude ideeën. In presentaties laten wij u kennismaken met GG/ZZ. We zetten het ‘waarom’ van de beweging neer, maar zorgen er vooral voor dat u en uw mensen zélf ervaren wat het betekent om voortaan te gaan denken en doen vanuit gezondheid en gedrag.

In onze presentaties is – net als in onze totale aanpak - een grote rol weggelegd voor het maken van plezier en het zelf ervaren. De positieve motivatie om met iets aan de slag te gaan dat men zelf belangrijk vindt, is onze leidraad.

Ook bieden we GG/ZZ-designsessies waarmee u een volgende stap in het denken en doen naar integrale zorg voor gezondheid, functioneren en ziekte zet. Hoe speelt uw visie, kennis, organisatiecultuur en -structuur in op deze ontwikkeling? Hoe komt u tegemoet aan de wensen van burgers/patiënten, professionals, samenwerkingspartners en financiers? Tijdens een designsessie wordt gestreefd naar gezamenlijke waarde en ambitie voor integrale zorg. Waarbij u aan het denken wordt gezet en werkt aan een ontwerp/plan voor eigen organisatie en partners.

Onze presentaties/desingsessies kunnen op meerdere momenten in een proces worden ingezet. Vaak gaat het daarbij om momenten waarbij men zich aan het oriënteren is op de rol die men wil spelen in de transitie van zorg en welzijn.

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers & Beleidsmederwerkers

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Onze klanten / partners