Een nieuwe manier van werken

Wij zijn Bettery

  • Ervaren in verandering
  • Eigenwijs in verandering
  • iPH partner

Mens willen graag werken aan het versterken van hun gezondheid en hun functioneren. Dat werkt beter vanuit eigen wil en motivatie dan wanneer een autoriteit dat voorschrijft. Zelf doen met zo nodig hulp, daar gaat het om. Dit is de basis van onze visie ‘van ZZ naar GG’. En het is het uitgangspunt voor alles dat we doen. Toen huisarts Louis Overgoor aan fysiotherapeute Marijn Aalders vroeg “waarom die mensen bij haar toch altijd met die twinkeling in hun ogen terug kwamen” ontstond er een gesprek over de overtuigingen waarmee wij ons vak uitoefenden. In 2003 leidde dit tot een nieuw idee voor effectieve gezondheidsbevordering, de GG/ZZ-visie. Vanuit deze visie begin je bij de persoon, de mens achter de aandoening, en werk je samen aan verbetering van het persoonlijk en sociaal functioneren.

Op basis hiervan startten we in de Amsterdamse Venserpolder een gezondheid versterkingsprogramma voor mensen met chronische ziekten of risicofactoren. Deze innovatie groeide binnen korte tijd uit tot een inspirerend voorbeeld voor velen: gebruikers, professionals en andere partijen. De maatschappelijke relevantie, de economische voordelen en het enthousiasme van betrokkenen leidden daarna tot de ontwikkeling van het innovatieve en kwalitatief hoogstaande GGZ-Programma BigMove.

Onze GG/ZZ-visie werd in 2010 overgenomen door de Raad voor de Volksgezondheid. Om de meerwaarde van een GG/ZZ aanpak ook voor anderen beschikbaar te maken ontwikkelden we verschillende diensten waarmee gemeenten, zorgorganisaties en partijen in het Sociaal Domein zich dezelfde manier van werken eigen konden maken. Dit is Bettery Institute.

 

Ons team

Louis Overgoor

Louis Overgoor Oprichter & Creatief Directeur

+31 6 12 549 720
louisovergoor@bettery.nl
Marijn Aalders

Marijn Aalders Oprichtster & Trainer

+31 6 16 416 487
marijnaalders@bettery.nl
Frances

Frances Voet Hoofdtrainer

+31 6 24 552 341
francesvoet@bettery.nl
Helene van Gorkum

Helene van Gorkum Trainer

+31 6 55 573 072
helene@bettery.nl
Maartje Kuijpens

Maartje Kuijpens Trainer

Stijn Verschuren

Stijn Verschuren Trainer

Onze klanten / partners