Gezondheid en Gedrag, ík word er blij van!


Ik ben anders gaan kijken naar het omgaan met patiënten

Ellen Willemsen heeft een avontuurlijke route afgelegd voordat ze als dialyseverpleegkundige bij het Deventer Ziekenhuis aan het werk ging. Zij heeft het gedachtegoed Gezondheid en Gedrag enthousiast omarmt. “Ik ben vanaf het begin van mijn loopbaan actief geweest in de zorg. Allereerst als kraamverzorgster. Maar al snel wilde ik de overstap maken naar gynaecologie. Na de 4-jarige A-opleiding heb ik op verschillende afdelingen van het ziekenhuis gewerkt en besloot op een zeker moment om eerst eens verder te kijken en een half jaar te gaan reizen. Ik heb 5 maanden door Australië getrokken.”

Meer zelf doen: eigen regie biedt zekerheid
Inmiddels is Ellen alweer 16 jaar aan het werk op diverse afdelingen. Op dit moment werkt ze op de dialyseafdeling als verpleegkundige en planningscoördinator. Ze is uitgesproken. “Toen ik de uitnodiging voor de GG-training langs zag komen, dacht ik ja dat past bij mij op dit moment én bij het werk dat we hier op de afdeling doen. We hebben te maken met chronisch zieke patiënten en als verpleegkundige houd ik ervan om voor hen te zorgen. Maar ik zie ook hoe goed het is voor de mensen die hier komen om meer zelf te doen en regie te ervaren over hun eigen leven. Al snel voelt iemand zich zekerder en sterker.”

Anders omgaan met patiënten
“De beweging van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) sprak mij direct aan! Ik ben eerst op zoek gegaan naar meer inhoudelijke informatie en bekeek ook wat deze leergang voor mij persoonlijk zou kunnen betekenen. ‘Wat wil ik leren en hoe ga ik dat toepassen in de omgang met patiënten?’ Vanuit mijn taak als planner kijk ik altijd verder en heb ik een helikopterview ontwikkeld. Ik zie nu dat Gezondheid en Gedrag ook voor mijn collega’s van betekenis kan zijn. In het algemeen worden patiënten mondiger. Wij kunnen leren om daar als professional anders mee om te gaan dan we eerder altijd deden.” Die mondigheid kan het begin zijn om het stuur zelf in handen te nemen.

Je start met twee dagen
Hoe was de tweedaagse training voor jou? “Ik werd er blij van! Leuk, om weer bewust te worden van de bekende patronen en zelf na te denken over hoe we in de regel met elkaar omgaan. Ik ben opnieuw gaan kijken. Het is hier op de afdeling soms nog wel lastig om het toe te passen. Ook voor de patiënt is het anders dan ze gewend zijn. Kortom zo’n verandering heeft impact. Ik ontdek dat we zelf te vaak aan het woord zijn over wat goed is of juist ‘moet’.”

Gesprekstechnieken zijn belangrijk
“We hebben tijdens de training goed geoefend op de gespreksvoering.” Daarover is Ellen ontzettend enthousiast en probeert zij Gezondheid en Gedrag nu concreet invulling te geven. “Hoe komt het proces in beweging? Onze patiënten zijn gemiddeld van 12 tot 16 uur per week hier. Daardoor ontstaat er een ander contact dan op andere afdelingen. Ruimte voor gesprekken is er wel en dat blijkt soms ook echt nodig te zijn. Bijvoorbeeld, een ouder echtpaar — dat erg op elkaar gericht is — staat voor een beslissing over de kwaliteit van leven en wat zij daarvoor nog willen doen. Dat zijn gesprekken op de werkvloer die bij onze zorgverlening kunnen horen.”

“Het dieet is een belangrijk onderdeel van onze zorg en begeleiding. Daarover kunnen we op GG-wijze het gesprek openen met de vraag ‘Hoe gaat het nu, wat wilt u zelf?’ Nu er manieren zijn voor sommige patiënten om zelf thuis te dialyseren, heeft ook de eigen regie meer kans. Ik probeer op dit moment ook collega’s in mijn omgeving enthousiast te maken voor de training.” Zo besluit Ellen.

Auteur: Ingrid van Bergenhenegouwen, Gezondheid en Gedrag Deventer