Heel veel bewoners willen al werken aan hun gezondheid en hun gedrag

Zelf eigenaar zijn van je gezondheid en daarnaar handelen, heeft veel impact! Je voelt je gezonder en prettiger. Dan haal je alleen die zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Daar maken we ons samen sterk voor in Deventer.
Bekijk de film over GG-Deventer.