Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova deed mee aan de tweedaagse GG-training. “Via theorie en oefeningen werden we geprikkeld om na te denken over hoe wíj staan in de zorg en hulpverlening aan cliënten. Hoe kan ik bijdragen aan het stimuleren van gezond gedrag bij mijn cliënten? En… wat staat mij als professional in de weg om op deze manier te werken? Het is een hele klus om zonder invullen en zonder ‘vooroordelen’ een gesprek te voeren. Maar tijdens de oefeningen leerde ik wel zien… en te weten komen wat er werkelijk speelt bij mensen.

Bijvoorbeeld een cliënt met een dwarslaesie hield vast aan het drie keer per week ondergaan van een nierdialyse i.p.v. vier keer per week. Hij wist dat dat laatste beter voor hem was en meer levenskansen bood. Via het volgen van de nieuwe manier  van gesprekken voeren — binnen de GG-methode — werd het de interviewer langzaamaan duidelijk wat de achtergrond was. Met drie keer per week was de cliënt in staat om zijn rol als vader voor de kinderen (ophalen van school, aanwezig te zijn als de kinderen uit school kwamen) op zich te nemen. Dit was voor hem van groter belang dan zijn levensduur. Door dit te respecteren en je empathisch op te stellen draag je werkelijk bij aan kwaliteit van zijn leven.”

In de training wordt gewerkt aan inzicht te krijgen op wat er achter de vraag c.q. achter het gedrag van iemand schuilt. Er zijn oefeningen in drietallen: een interviewer, een geïnterviewde en een observator. Hoe stel jij jouw vragen? Hoe verloopt een gesprek over gezondheid. Maar ook leer je kijken naar jezelf: wanneer was jij op je best? Het doel van het gesprek is de geïnterviewde te laten stralen. Aan het eind van het gesprek check je of je goed begrepen hebt, wat de ander heeft willen vertellen. Je kunt het zelf samenvatten, of dat juist door de ander laten doen.

Wil jij ook leren hoe je verandering bij de cliënten op gang kunt brengen?
Hoe kun jij mensen stimuleren om in het leven van alledag zelf de regie te nemen over hun eigen gezondheid en geluk? Na de zomer starten er weer nieuwe trainingen. Je maakt kennis met de GG-visie, leert zelf de methodiek toepassen en ontdekt wat het effect is. Je werk wordt ook leuker, lichter en succesvoller!

Wilt u meer informatie? 
Ga naar trainingen of neem contact op met Marijn Aalders, via marijnaalders@bettery.nl of bel 020-368 06 64.