GG/ZZ training beleidsmanagers en -medewerkers

GG/ZZ training beleidsmanagers en -medewerkers
 

In Nederland is op dit moment de ontwikkeling “Juiste zorg op de juiste plek” en “Preventie in het zorgstelsel” actueel. Het spel van gezondheid, ziekte en zorg verandert.Bettery bouwt al jaren mee aan deze ontwikkeling van de transitie in zorg en welzijn. Gebaseerd op de uitgangspunten van Positieve Gezondheid en de praktische visie en werkwijze “Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag” wordt deze brede maatschappelijke beweging praktisch gemaakt.Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs bewegen volop mee. Alle niveaus; het ministerie van VWS, gemeenten, zorgverzekeraars, professionals en de burgers worden bij de beweging van ZZ naar GG betrokken. Een belangrijke voorwaarde is een effectieve samenwerking tussen Zorg en Welzijn.

De training
Naast een leergang voor zorg en welzijn professionals is er een één-daagse training voor managers en beleidsmedewerkers.Werken volgens GG begint met aandacht voor de cultuur binnen een organisatie en een andere attitude van de mens. Deze is juist ook voor managers en beleidsmedewerkers interessant, zij hebben immers in het systeem een voorbeeldfunctie.
Aan het eind van deze training hebben de deelnemers de visie en werkwijze Gezondheid en Gedrag ervaren en inzicht gekregen in wat deze ontwikkeling betekent voor hun organisatie, medewerkers en voor de samenwerking tussen organisaties.De training sluit af met het formuleren van de vragen en actiepunten voor de komende periode.

Praktische informatie

  • Deze training is voor managers en beleidsmedewerkers binnen het sociaal en welzijn domein en gemeente
  • Voor deze training is geen vooropleiding en minimaal niveau vereist
  • Deze training wordt altijd incompany gegeven bij een organisatie, coöperatie, gemeente of praktijk
  • De studiebelasting van deze training is +/- 8 uur
  • Het lesmateriaal zal tijdens de training worden uitgedeeld

Vragen
Heeft u vragen over deze training neem dan gerust contact met ons op.
E-mail: Info@bettery.nl

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Bettery van toepassing.