GG/ZZCoach/begeleider

GG/ZZ Leertraject Coaching on the job/GG-intervisie begeleider
 

Voor organisaties, en ’regio’s die meerdere GG- leergangen willen volgen, kan het de moeite waard zijn om een coach on the job of GG-intervisie begeleider op te leiden. Deze opleiding geeft je de kennis, de kunde en de professionele beroepshouding om coaching on the job (individuele begeleiding) en intervisiemomenten voor de groep van ZZ naar GG uit te voeren, te verfijnen en verder mede te ontwikkelen. De beweging van ZZ naar GG is immers een dynamisch proces en gaat continu door.

De coach on the job/ intervisie begeleider zal coaching on the job of begeleide intervisies uitvoeren. De organisatie hoeft dus niet meer te investeren in een externe Bettery coach. Daarmee wordt het GG-gedachtegoed gericht geïmplementeerd in de eigen organisatie, wijk of gemeente. Voor de coach of/en de begeleider is het een kans voor groei in zijn eigen ontwikkeling waardoor ook het werkplezier zal toenemen. Hij is daarmee duurzaam inzetbaar voor de organisatie.

Doelgroep en procedure
Professionals uit het zorg en welzijn domein met coach of begeleider ambitie hebben eerst de ZZ/GG-leergang 1 afgerond, aan intervisie deelgenomen en werken praktisch met de GG/ZZ filosofie en uitgangspunten. Daarna zullen zij worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Gezamenlijk besluiten deelnemer en Bettery trainer of er tot een opleiding gekozen wordt en welke modules gevolgd gaan worden.Dit is een eenmalig betaalde opleiding waarna hij zichzelf GG-coach/begeleider mag noemen en een certificaat ontvangt. Aan het eind van het leertraject word je opgenomen in de coach/begeleiderpool. Om deze titel te behouden volgt na de opleiding een nascholingstraject. 

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We werken met onderwerpen/thema’s uit de praktijk. Je volgt de 4 modules (hieronder beschreven), het is een blended leertraject met zowel een digitaal als een praktijkgedeelte. Er een stapsgewijze opbouw met als einddoel dat je als GG-coach intervisie of coaching on the job kan begeleiden, het is niet toegestaan om zelfstandig het gedachtegoed over te dragen. Gedurende het leertraject krijg je oefeningen en opdrachten om te reflecteren, je kennis te vergroten en feeling te krijgen met de materie

Opbouw en investering leertraject coach/begeleider

 • 4 modules van 1 dagdeel per module (4 uur):
 • Opdrachten 8 uur in blended leeromgeving, (opdrachten via online platform)
 • 1 x boventallig meekijken met coaching on the job/ GG-intervisie, 1x zelfstandig met begeleiding en analyse (toepassen in praktijk, samen met Bettery trainer naar een gepland intervisie/ coaching on the job)

Optioneel: Nascholing traject coach/begeleider

 • Jaar 1 na behalen certificaat: Bijwonen 4 bijeenkomsten (2,5 uur per bijeenkomst) en 1 individueel coaching gesprek met Bettery (1 uur per gesprek)
 • Jaar 2 na behalen certificaat: Bijwonen van 2 bijeenkomsten (2,5 uur per bijeenkomst) en 1 individueel coaching gesprek met Bettery (1 uur per gesprek)
 • Jaar 3 na behalen van certificaat: Bijwonen van 1 bijeenkomst (2,5 uur per bijeenkomst) en op aanvraag en tegen betaling coaching gesprek met Bettery
 • Na jaar 3 kan op aanvraag extra verdieping/begeleiding plaatsvinden

Praktische informatie

 • Het coach & begeleidertraject is voor professionals in het sociaal en medisch domein
 • Het traject is te volgen na het afronden van GG/ZZ leergang 1 Learn the rules
 • Ook dit traject wordt ondersteund middels ons Bettery-Academy portaal.
 • Het studiemateriaal wordt middels een online portaal beschikbaar gesteld tijdens de scholing
 • De Bettery trainer beoordeeld na elke bijeenkomst en opdracht of deze naar niveau is afgerond. Indien dit het geval ontvangen de deelnemers een certificaat voor het leertraject en mogen zij door naar het nascholingstraject en intervisies en coaching on the job geven.

Vragen
Heeft u vragen over dit leertraject neem dan gerust contact met ons op.
E-mail: Info@bettery.nl

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Bettery van toepassing.