Home

 

 

 

 

 

 

Game changers in health

 

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd
  • Meer weten over deze werkwijze? Klik hier.

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en (zorg)organisaties die een rol in deze transitie willen spelen, door scholing en consultancy aan te bieden.
Bent u er klaar voor?

Onze diensten

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin.

Presentaties & Designsessies

We geven inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Daarnaast bieden wij designsessies aan waarbij een groep professionals bijeenkomt om concrete plannen te maken rondom GG binnen hun organisatie

Bettery Academy

Bettery heeft een blended scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.
 

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten en verduurzamen van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Een nieuwe manier van werken

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Bekijk ervaringen van anderen

Louis Overgoor

“Van systeem naar mens, van probleem naar wens”

Louis Overgoor
Dr. Pim Valentijn en Marianne Bramson

Het open gesprek in de eerste lijn over wat de patiënt belangrijk vindt, is niet meer te negeren.

Marianne Bramson in gesprek met Dr. Pim Valentijn
Machteld Huber en Louis Overgoor - fotografie Marcel Israel

Persoonlijke ervaring én onderzoek: de gamechanger van ziekte naar gezondheid!

Louis Overgoor in gesprek met Machteld Huber, directeur van institute for Positive Health
Pantein Paulien Terwijn en Hans Peter Jung - Fotografie Marcel Israel

Aandacht creëert de ruimte om de onderliggende vraag te herkennen.

Pauline Terwijn, voorzitter Raad van Bestuur Pantein Zorggroep en Hans Peter Jung, huisarts van huisartsenpraktijk Afferden

Pagina's