Klachtenprocedure Bettery Institute

Klachtenprocedure Bettery Institute
 

Bettery Institute streeft ernaar om haar opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bettery Institute heeft, als opleidingsinstituut gericht op de transitie van ZZ naar GG, een goede transparante relatie hoog in het vaandel staan en staat voor open en directe communicatie. Heeft u een klacht over het werk van Bettery Institute of een van haar trainers? Bespreekt u dit dan direct met ons. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken via Info@bettery.nl of Jaarbeursplein 6 3521 AL te Utrecht. U dient schriftelijk aan te geven aan Bettery Institute of u akkoord gaat met het voorstel.

Bent u niet tevreden met de uitspraak en/of aangedragen oplossing vanuit Bettery, dan kunt u de klacht indienen bij onze onafhankelijke derden. Het oordeel van de onafhankelijke derden is bindend voor beiden partijen eventuele consequenties voor Bettery worden binnen 14 dagen afgehandeld. De door Bettery aangestelde onafhankelijke derden is; drs. Jacqueline van Wijngaarden, UMC Utrecht, coördinator en docent medical pshycology. U kunt uw klacht indienen per mail; j.j.vanwijngaarden-3@umcutrecht.nl

In beide gevallen ontvangt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst.Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en Bettery Institute verwacht van u dat u ook vertrouwelijk met de klacht om gaat. Zowel u, als uw medewerker die de klacht heeft geuit, als onze medewerker op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt u een voorstel met een oplossing voor uw klacht. Indien er extra tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, wordt u binnen 4 weken op de hoogte gesteld van de reden van uitstel en geven we een indicatie binnen welke termijn we uitsluitsel kunnen geven.

Op iedere overeenkomst tussen Bettery Institute en een Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Utrecht. Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen