Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

  • Tijd en aandacht voor cliënten
  • Tevreden cliënten die actief worden
  • Geïnspireerde professionals
  • Duurzame gezondheid in samenwerking

Gezondheid en gedrag, naast ziekte en zorg

De druk op onze gezondheidszorg vraagt om nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbij eerder duidelijk wordt wat de ‘echte’ behoefte is, zodat er sneller geschakeld kan worden naar een aanpak met resultaat en een cliënt die minder zorg vraagt. Oplossingen waarbij er meer tijd en aandacht voor cliënten ontstaat.

In de beweging van ZZ naar GG draait het er om dat uw cliënten zich eigenaar voelen van hun eigen gezondheid en inzien dat ze daar zelf invloed op hebben. Door ze te helpen kleine stappen te zetten, ervaren zij een verbetering van hun gezondheid, zitten ze lekkerder in hun vel en verandert de zorgvraag. Hun verhaal en behoefte wordt vastgelegd en is leidend in het zorgproces.

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg om ‘van ZZ naar GG te gaan’. Van beleidsmaker tot zorgverlener bieden we ondersteuning in het aanleren van deze nieuwe manier van werken, ook in de samenwerking met andere organisaties. Het leidt tot een zorgsysteem dat duurzamer is, zowel vanuit menselijk, medisch als economisch perspectief.

Gezondheid en Gedrag, ík word er blij van!

Gezondheid en Gedrag Deventer

Onze diensten

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin.

Presentaties & Designsessies

We geven inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Daarnaast bieden wij designsessies aan waarbij een groep professionals bijeenkomt om concrete plannen te maken rondom GG binnen hun organisatie

Bettery Academy

Bettery heeft een blended scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.
 

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten en verduurzamen van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Onze klanten / partners