Managers & Beleidsmederwerkers

Managers & Beleidsmederwerkers

 

  • Uw organisatie klaar voor de toekomst
  • Gezonde en actieve cliënten

Stap voor stap in verandering

In Nederland is op dit moment de ontwikkeling “Juiste zorg op de juiste plek” en “Preventie in het zorgstelsel” actueel. Het spel van gezondheid, ziekte en zorg verandert. Er wordt gewerkt aan een systeem waarin gezondheid en participatie worden gepromoot en de burger zich daar veel meer verantwoordelijk voor moet gaan voelen dan nu het geval is. Wat betekent uw organisatie hierin? Wat betekenen uw medewerkers en hun manier van werken hierin? Hoe zet ú de verandering in?

Bettery begeleidt managers in het sociaal domein bij het inzetten én realiseren van deze verandering. Samen met u ontwikkelen we de visie op de beweging van ZZ naar GG voor uw organisatie. We benoemen de acties die nodig zijn, betrekken alle relevante partijen en zorgen voor training en coaching van professionals.

Daarnaast bieden wij een GG/ZZ scholing aan speciaal voor beleidsmederwerkers en managers. Werken volgens GG begint met aandacht voor de cultuur binnen een organisatie en een andere attitude van de mens. Deze is juist ook voor manager en beleidsmedewerkers interessant, u heeft immers in het systeem een voorbeeldfunctie. Aan het eind van deze training heeft u de visie en werkwijze Gezondheid en Gedrag ervaren en inzicht gekregen in wat deze ontwikkeling betekent voor uw organisatie, medewerkers en voor de samenwerking tussen organisaties. De training sluit af met het formuleren van de vragen en actiepunten voor de komende periode zodat u binnen de organisatie aan de slag kunt met GG!

Ons doel is uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. Dat doen we stap voor stap, voortdurend gebaseerd op de wil en energie van hen die willen veranderen. Gericht op zelfstandige en krachtige medewerkers die investeren in activering van cliënten.

Louis Overgoor

“Van systeem naar mens, van probleem naar wens”

Louis Overgoor

Onze diensten

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin.

Presentaties & Designsessies

We geven inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Daarnaast bieden wij designsessies aan waarbij een groep professionals bijeenkomt om concrete plannen te maken rondom GG binnen hun organisatie

Bettery Academy

Bettery heeft een blended scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.
 

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten en verduurzamen van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Onze klanten / partners