Professionals Sociaal Domein

Professionals Sociaal Domein

 

  • Met plezier aan de slag
  • Cliënten die weer meedoen

Een nieuwe manier van werken

Hoe zorg je ervoor dat iemand zich echt eigenaar voelt van zijn gezondheid? Hoe maak je dat ze aan de slag gaan om die gezondheid te verbeteren? Hoe breng je ze weer in beweging zodat ze participeren in de samenleving? Het zijn allemaal vragen die spelen in een tijd waarin zorg en welzijn aan het veranderen zijn. En als professional heeft u er direct mee te maken in de relatie met uw cliënt.

Om de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te kunnen maken, is een nieuwe manier van denken en doen nodig. Eén waarbij meer gewerkt wordt vanuit de behoefte en het plezier van de cliënt. Ook een waarbij ‘een nieuwe taal’ wordt gesproken, zowel met de cliënt als in de registratie van resultaten.

Bettery helpt professionals in het Sociaal Domein om deze verandering te realiseren. Met op de praktijk gerichte trainingen, samen met professionals uit andere domeinen. Daarnaast geven we ook individuele coaching.

Bovendien bieden we een GG-app waarmee cliënten hun gezondheid, hun doelen en de vorderingen daarin, kunnen registreren. Dat geeft hen meer invloed en levert u tijd en kwaliteit op. Het gebruik van dit instrument is onderdeel van onze training zodat u het, indien gewenst, actief aan uw cliënten kunt aanbieden.

Een andere afslag nemen

ROHA Amsterdam

Onze diensten

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin.

Presentaties & Designsessies

We geven inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Daarnaast bieden wij designsessies aan waarbij een groep professionals bijeenkomt om concrete plannen te maken rondom GG binnen hun organisatie

Bettery Academy

Bettery heeft een blended scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.
 

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten en verduurzamen van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Onze klanten / partners