Home / Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws van Bettery

Uitnodiging GG/ZZ Leergang Paramedici

De druk op de gezondheidszorg neemt toe en dat maakt dat een andere aanpak van Gezondheid en Ziekte actueel is. Een aanpak waarin duidelijk is wat er voor de cliënt van waarde is, wat de behoefte is en hoe je daar samen stappen in kan zetten. Zo ontstaat er steeds meer vraag naar professionals die mensen goed kunnen begeleiden op waarden en zingeving van de hulpvrager, opdat zij activeren en groeien in hun gezondheid en functioneren. Hoe je dit als professional doet leer je in de GG/ZZ Leergang van Bettery.

JGZ Fryslân start met GG-aanpak

Bij de aanpak van overgewicht in een Friese gemeente, besloot de jeugdgezondheidszorg (JGZ) het over een andere boeg te gooien: vraag aan jeugdigen en ouders wat zij belangrijk vinden in hun leven en ga niet uit van wat je als professional signaleert. In de aanpak van het overgewicht lag de focus dan ook niet op het gewicht, maar op de kwaliteit van leven die jeugdigen en ouders ervaren en wat zij daarin belangrijk vinden. En dat bleek heel erg goed te werken.

Lees hier het gehele artikel 

Interview NTVD - "Louis Overgoor en Marijn Aalders over de GG/ZZ Visie"

"Blijf van dat stuur af!" Marijn Aalders en Louis Overgoor werden door de NTVD geinterviewd over hun GG/ZZ visie. Wendy stelde vragen als: "Maar we zijn hulpverleners, geen reisbureau…" en "Jullie zijn echte gamechangers dus?" Benieuwd naar de antwoorden hierop?

Lees hier het hele interview: https://ntvd.media/artikelen/blijf-van-dat-stuur-af/

Bron: www.NTVD.media

GG/ZZ leergang scoort gemiddeld een 8,2 bij deelnemers

Sinds 2016 heeft Bettery 722 professionals in het zorg en welzijn domein geschoold waarbij het gemiddelde cijfer voor de GG/ZZ leergang een 8,2 is. Onze trainers scoren een 8,7.

Partnerovereenkomst met Institute for Positive Health

iPH en Bettery Institute hebben op 1 juli 2019 een partnerovereenkomst getekend. Hiermee gaan beide instituten samenwerken om Positieve Gezondheid / ZZ naar GG te stimuleren, verspreiden en verder te ontwikkelen.

Samen Gezond in Deventer

In Samen Gezond in Deventer werken gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno sinds 2016 met partners uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en burgerinitiatieven samen om een beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. Door aan te sluiten bij de energie en veerkracht van bewoners willen organisaties de vitaliteit en zelfregie van mensen verhogen. De behoefte van de inwoner staat voorop, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. De preventiecoalitie is een extra impuls op deze beweging omdat hiermee de projectcoördinatiekosten worden vergoed.

Fluitend aan het werk

Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst van Unicum op 4 oktober 2018. Samen met Louis Overgoor (Bettery Institute) verkenden we het thema ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen de deelnemers van Unicum met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? In zang en dans konden de deelnemers ervaren wat er nodig is om te leiden en te volgen, om af te stemmen en contact te maken. Wat harmonie doet en waar je ruimte voelt of geeft om te improviseren.

Gezond leven is geen straf maar een feestje; de kunst van agendasetting.

VOZ Magazine spreekt met Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS over preventie en de wegen om het verschil te gaan maken. Preventie wat leidt tot meer gezondheid en welzijn  wordt door velen onderschreven, maar hoe kom je nu sneller bij dat doel? Blokhuis heeft een scherpe visie daarop, probeert slimme en eigentijdse verbindingen te leggen met andere domeinen en partijen binnen en buiten het publieke domein. Hij bouwt door op wat al bereikt is. Hij is gedreven om ruimte te zoeken én te nemen, om het nog niet gerealiseerde sneller en dichterbij te brengen.

Pagina's

test