Home / Nieuws / Eno wil samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen

Eno wil samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen

Eno wil samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen

Via het project Gezondheid en Gedrag wil Eno samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen bij inwoners en de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn versterken. Als mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. Dan halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben. Eno ontving een subsidie van het ministerie van VWS voor de verdere ontwikkeling van deze beweging. Het subsidiebedrag wordt in drie jaar tijd besteed aan het trainen van zorgverleners in de ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag-methode’. Deze opleiding gaat over de manier waarop zorgverleners met de patiënt omgaan. Niet gelijk grijpen naar een behandeling of medicijn, maar de tijd nemen om te luisteren naar de patiënt, hem zelf aan te laten geven wat zijn ambitie is en hoe hij dat wil bereiken. Pas daarna kijkt de zorgprofessional of hierbij zorg nodig is.

"Als huisarts is de uitvoering van het project Gezondheid en Gedrag een uitdaging. Je moet uit je comfortzone treden en het gesprek aangaan met de patiënt over de waarden van zijn bestaan."
- Otto Quartero, huisarts in Diepenveen 

In de bijgesloten film het interview met Otto Quartero (voorzitter HCDO) over Deventer en de aanpak van Gezondheid en Gedrag.

Meer over 2017

Samen werken aan de beste zorg in de regio
Het kernwerkgebied van Eno is de regio Salland. In deze regio werkten wij ook in 2017, in nauwe samenwerking met regionale partijen, aan behoud en verbetering van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Naast het project Gezondheid en Gedrag dragen ook onderstaande initiatieven hieraan bij:

Bevorderen van medicatieveiligheid voor patiënten in Deventer
Salland Zorgverzekeringen werkt samen met apothekers en huisartsen in Deventer aan het realiseren van initiatieven op het gebied van medicatieveiligheid. Om zo onder andere te hoge doseringen, verkeerde medicijncombinaties en vervelende bijwerkingen te voorkomen. Een voorbeeld is het nierfunctieproject, waarmee de nierfuncties van patiënten gecheckt kunnen worden om vervolgens te kunnen beoordelen of de voorgeschreven antibiotica veilig gebruikt worden.

Horizontaal toezicht met het Deventer Ziekenhuis
Vorig jaar startte Eno met het Deventer Ziekenhuis een samenwerking om administratieve processen rond zorgdeclaraties en -vergoedingen eenvoudiger te maken: horizontaal toezicht. Deze wijze van toezicht steunt op transparantie en wederzijds vertrouwen. Voor zowel het ziekenhuis, de zorgverzekeraar als voor de verzekerde zijn de voordelen groot. Het Deventer Ziekenhuis hoeft achteraf minder correcties op de declaraties uit te voeren. Dat zorgt voor minder administratie. Eno krijgt eerder inzicht in de zorgkosten van het ziekenhuis. Ook zullen declaraties betrouwbaarder worden. Voor de verzekerde is het voordeel dat hij in een keer een correct overzicht van het eigen risico ontvangt.