Home / Nieuws / Samen Gezond in Deventer

Samen Gezond in Deventer

Samen Gezond in Deventer

In Samen Gezond in Deventer werken gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno sinds 2016 met partners uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en burgerinitiatieven samen om een beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. Door aan te sluiten bij de energie en veerkracht van bewoners willen organisaties de vitaliteit en zelfregie van mensen verhogen. De behoefte van de inwoner staat voorop, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. De preventiecoalitie is een extra impuls op deze beweging omdat hiermee de projectcoördinatiekosten worden vergoed.

Aan het woord is Hilbrand Jacobs, projectcoördinator namens Gemeente Deventer en Zorgverzekeraar Eno over de stand van zaken in 2018.

Hoe gaat het met de beweging Gezondheid en Gedrag?

Afgelopen jaar merkten wij dat deze beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag meer vanzelfsprekend werd bij de zorgprofessionals. Het borgen ervan is een continue proces, waarin je voortdurend kleine stapjes maakt. Zorg- en bestuursorganisaties nemen al doende Gezondheid en Gedrag (GG) op in hun beleid en dit heeft weer effect op de praktijk. Zo krijgt dit traject steeds meer diepgang.

Wat levert de samenwerking op?

In de tweedaagse train-de-trainers leren de professionals gesprekstechnieken om de inwoners te activeren en de regie op hun leven op te pakken.  Een bijkomend voordeel is dat je door de trainingen een gezamenlijke taal ontwikkelt. Ook managers en beleidsmedewerkers worden getraind. Professionals spreken de inwoners nu meer aan op wat voor hen belangrijk is. Zo krijgen bewoners meer regie op hun eigen gezondheid en ervaren zorgverleners op hun beurt een toename in het werkplezier.

Voor de huisartsen betekent het dat de druk op het spreekuur minder wordt. Patiënten komen nu minder vaak omdat ze zich beter weten te redden. Wat daarbij helpt is de, GG-app waarmee een inwoner doelen bijhoudt en met zijn begeleider kan communiceren.

Op bestuursniveau hebben we Salland United, een netwerk van bestuurders met een inhoudelijke missie: “Geef inwoners meer plezier in hun leven en regel dat de zorg daar op aansluit en dit versterkt”. Zo ontwikkelen ze projecten waarin dat gedachtengoed een rol speelt, zoals Bewegen op Recept. Ook het inzetten van de beweegmakelaar is een goed voorbeeld. Mensen krijgen advies meer te bewegen, maar komen er zelf niet aan toe. De beweegmakelaar helpt hen om de stap naar bewegen daadwerkelijk te maken.

Wat is de rol van Gezondheid en Gedrag-inwonersreizen?

Via Gezondheid en Gedrag-inwonersreizen (GG-inwonersreizen) halen we ervaringen op van de inwoner, de interactie met de professional en de effecten op de (zorg)organisatie en het ‘systeem’ (gemeente, zorgverzekeraar). Deze verhalen vormen de input voor een kosten-batenanalyse. Een voorbeeld is het verhaal van mevrouw de Jong, die weer aan het werk wilde en meer overzicht in haar leven wenste. Met hulp van een sociaal wijkteamlid heeft ze haar leven weer op de rit en kan ze haar bezoek aan de psychiater afbouwen. Haar ervaren gezondheid en zelfregie zijn gegroeid, ze maakt minder gebruik van formele zorg en is weer aan het werk.

Hoe financieren jullie de zorg?

Experts van  zorgverzekeraar en de gemeente markeren samen de budgetten aan de hand van casuïstiek. Daarbij maakt de zorginkoop een beweging naar het meer bekostigen van uitkomsten in plaats van verrichtingen. Ook de zorg maakt een beweging naar het belonen van het langer gezond blijven van patiënten in plaats van belonen per verrichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld via shared savings. Dit is nog in ontwikkeling.
Met de huisartsen en het ziekenhuis stelde Samen Gezond meerjarenafspraken op. Omdat dit inclusief financiën is, geeft dit de partijen meer zekerheid op de lange termijn.

Welke thema’s pakken jullie op?

We sluiten aan bij thema’s die landelijk of lokaal spelen. Zo spelen we in op de toenemende vergrijzing vanuit het perspectief van het GG gedachtengoed. 
Ook inspireert de preventiecoalitie nieuwe partijen tot activiteiten die de doelstellingen ondersteunen en die vervolgens aansluiten. Zo startte afgelopen zomer een initiatief op wijkniveau om domeinen van zorg en welzijn te verbinden. Ze komen maandelijks bij elkaar met een casus op tafel en werken dan vanuit één gedachte. Dit leidt weer tot inwonersreizen. Deze verzamelen we. Als je 10 van dit soort inwonersreizen hebt verzameld dan heb je de praktijk al veranderd.

Welke tips en adviezen hebben jullie?

  • Ga uit van een gemeenschappelijke visie of stip op de horizon. Dit maakt dat organisaties zich willen verbinden.
  • Of je op bestuurlijk of op praktisch niveau begint is voor iedereen anders. Zorg dat je wel goed schakelt tussen deze niveaus om tot een goede keuze van relevante thema’s te komen.
  • Nodig bij gesprekken met bestuurders ook zorgverleners uit die kunnen vertellen wat ze in de praktijk tegenkomen. Dit geeft het gesprek meer diepgang.
  • Breng zorgverleners uit verschillende domeinen samen aan de hand van concrete casuïstiek. Maak indien nodig projectgelden hiervoor vrij.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de websites: 

Bron: Loketgezondleven.nl