Home / Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws van Bettery

Het open gesprek in de eerste lijn over wat de patiënt belangrijk vindt, is niet meer te negeren.

Enkele jaren geleden was Louis Overgoor te gast in een bijscholing voor Amsterdamse praktijkondersteuners. De huisartsen waar deze praktijkondersteuners werken zijn verenigd in de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA). Zijn presentatie was voor velen een eyeopener. Hij vroeg aandacht voor het aangaan van gesprekken met patiënten door eerst te vragen wat de patiënten echt zelf willen wat ze zelf kunnen en wat hen bezighoudt. En het protocol en afvinklijstjes eerst even met rust te laten; dat kan later wel.

GG aan Zee!

Het sociaal wijkteam Zandvoort heeft afgelopen maand een training van Bettery gehad. Ze hebben nieuwe vaardigheden geleerd om gezond gedrag van Zandvoorters te versterken. Het wijkteam gaat hun nieuwe kennis in de praktijk toepassen en willen ook hun collega’s in de eerste lijn betrekken.

Onde het motto  “GG aan Zee!” geeft Bettery de komende maanden een aantal lunchbijeenkomsten. In deze sessies leren de deelnemers meer over de GG-visie en oefenen de methodiek aan de hand van (geanonimiseerde) praktijkvoorbeelden.

 

Eno wil samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen

Via het project Gezondheid en Gedrag wil Eno samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen bij inwoners en de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn versterken. Als mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. Dan halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben. Eno ontving een subsidie van het ministerie van VWS voor de verdere ontwikkeling van deze beweging.

ROHA bundelt ervaringen met persoonsgerichte zorg

In 2016 startte de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA) met het project ‘van vinken naar vragen en luisteren’, waarbij de zorggroep in de regio Amsterdam van ketenzorg naar meer persoonsgerichte zorg wilde bewegen. Directeur Marianne Bramson en Coördinator Chronische Zorg Karin ter Borg van ROHA vertellen over de reis die hun organisatie heeft afgelegd en wat zij geleerd hebben.

1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht op 17 mei 2018

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. Doel van de dialoog is deze kracht op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn en participatie nog meer te waarderen. Heel veel initiatieven, zoals zorg- of wijkcoöperaties, stadsdorpen en burennetwerken, zijn in ontwikkeling. Wat is nodig voor meer zeggenschap en ‘eigenaarschap’ bij inwoners? Wat zijn de uitdagingen voor de systeemwereld?

Investeren in ondersteunde zelfzorg loont

Ondersteunde zelfzorg voor mensen met een chronische aandoening loont, niet alleen medisch, maar ook maatschappelijk. Dat blijkt uit de landelijke Social Return on Investment (SROI) analyse van ZO!.

Het toepassen van ZZ naar GG bij de SAG

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) is een stichting van zestien gezondheidscentra verspreid over heel Amsterdam. Bij drie praktijken volgen doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen een training ‘van ZZ naar GG’, mede mogelijk gemaakt door Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Huisartsen Toine van der Nooij en Stijn Verschuren en praktijkondersteuner Graham Boyle vertellen over de impact van de methode op hun werk.

VWS start derde Preventiecoalitie: Samen Gezond in Deventer

Het ministerie van VWS kende onlangs een subsidie toe aan de derde Preventiecoalitie. In deze Preventiecoalitie, genaamd Samen Gezond in Deventer, werken gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno samen. Dit project wordt door Bettery institute ondersteund.

Pagina's

test