Home / Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws van Bettery

 

Gedeeld eigenaarschap bij veranderproces Gezondheid en Gedrag

Het transformatieproces Gezondheid en Gedrag in Deventer gaat de volgende fase in. Het eerste jaar was zaaien: mensen inspireren met het gedachtengoed “van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag” en de vervolgstappen maken naar trainen, toepassen in de praktijk en verbinden van initiatieven. Het was ontdekken welke sleutels werken in de verbinding tussen zorg en welzijn, waar energie is waarbij we kunnen aansluiten en die we kunnen versterken. En welke partijen daarin dragers zijn en welke partners meer de volgers zijn.

Ambitie 2025

Ambitie 2025 is de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij. De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt in de zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Vaak lijken regels, procedures en belangen echter het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. Maar het kan ook anders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke opgave voor alle bij de zorg betrokken partijen om dat in praktijk te brengen. Zorgverzekeraars willen daarom met hen samen werken aan vernieuwing van de zorg.

Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova deed mee aan de tweedaagse GG-training. “Via theorie en oefeningen werden we geprikkeld om na te denken over hoe wíj staan in de zorg en hulpverlening aan cliënten. Hoe kan ik bijdragen aan het stimuleren van gezond gedrag bij mijn cliënten? En… wat staat mij als professional in de weg om op deze manier te werken? Het is een hele klus om zonder invullen en zonder ‘vooroordelen’ een gesprek te voeren. Maar tijdens de oefeningen leerde ik wel zien… en te weten komen wat er werkelijk speelt bij mensen.

ICF in een notendop

Bij Bettery begeleiden we organisaties in de overgang van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afleren van het kijken naar slechts iemands ziekte, en het aanleren van het kijken naar de hele situatie. Om deze belangrijke informatie inzichtelijk te kunnen maken heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ICF opgesteld. Dit is de Internationale Classificatie die het Functioneren van mensen beschrijft. 

GG/ZZ visie bij Vilans

Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg van Nederland, gelooft in onze GG/ZZ visie. Deze is vanaf heden dan ook opgenomen in de nieuwste leergang van Vilans: 'Gezondheid & Eigen regie'. In deze leergang helpen we zorgprofessionals met het beter aansluiten bij de behoeften van cliënten, en hoe ze dit proces binnen hun eigen praktijk vorm en inhoud kunnen geven. Kijk voor meer informatie op http://www.vilans.nl/agenda-leergang-gezondheid-eigen-regie.html

Positieve gezondheid/onze visie in de praktijk

Er is een positieve transitie gaande in de Nederlandse gezondheidszorg waarbij de cliënt meer regie heeft. Ben jij daar al mee bezig?

Interview PGGM met Louis Overgoor over Positieve gezondheid!

Positieve gezondheid is een term die steeds vaker te horen is. In grote lijnen gaat positieve gezondheid over een verschuiving in de focus in zorg en welzijn: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Louis Overgoor is oprichter van het Bettery Instituut en een pionier op het vlak van positieve gezondheid. PGGM&CO ondervroeg hem over deze nieuwe trend.

Lees het hele interview hier: https://www.pggmenco.nl/deel-verhalen/je-bent-zelf-de-eigenaar-van-je-ge...

Game Changers in Health: The Bettery Institute

Er is een positieve transitie gaande in de Nederlandse gezondheidszorg. Ben jij daar al mee bezig? Wij geloven dat iedereen zelf eigenaar is van zijn/haar gezondheid en dat mensen graag hun eigen kracht willen ervaren.

Pagina's