Home / Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws van Bettery

Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

Veel mensen met chronische gezondheidsklachten zoals depressie, artrose, diabetes, longproblemen zijn afhankelijk van zorg en medicijnen. Hoe kunnen juist deze inwoners van Deventer zelf de regie nemen? Audrey Haarsman heeft een methode ontwikkeld om meer te gaan bewegen op een manier die dichtbij de patiënt staat. Zij is initiatiefnemer van het project Bewegen op recept dat door HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken) in Deventer en de regio begin januari is gestart. Lia Huisman Projectmedewerker innovatie — HCDO leidt het project en Eno biedt ondersteuning.

“Het zelf doen, met zo nodig hulp”

Meer tijd en aandacht voor de context van een patiënt, meer ruimte voor een persoonlijke benadering. Koepels van zorgverleners en zorgorganisaties buigen zich over een nieuw consultmodel, waarmee het consult in de spreekkamer bij de huisarts of in het ziekenhuis een andere vorm en inhoud krijgt. Zelfzorg Ondersteund licht in een serie interviews de initiatieven toe. Deze week: het Bettery Instituut over de systeemverandering van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG).

Vrouwen Van Nu bespreken kansen om Blij en Gezond te leven

Ruim 140 vrouwen uit de regio kwamen 2 november bijeen in De Binder in Gramsbergen voor een themabijeenkomst over Blij en Gezond. De avond werd georganiseerd door 5 afdelingen van Vrouwen van Nu in de gemeente Hardenberg.  Centraal stond de vraag: hoe kun jij het leven van alledag zo aangenaam mogelijk maken? Wat heb jij nodig om blij en gezond door het leven te gaan?

Gedeeld eigenaarschap bij veranderproces Gezondheid en Gedrag

Het transformatieproces Gezondheid en Gedrag in Deventer gaat de volgende fase in. Het eerste jaar was zaaien: mensen inspireren met het gedachtengoed “van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag” en de vervolgstappen maken naar trainen, toepassen in de praktijk en verbinden van initiatieven. Het was ontdekken welke sleutels werken in de verbinding tussen zorg en welzijn, waar energie is waarbij we kunnen aansluiten en die we kunnen versterken. En welke partijen daarin dragers zijn en welke partners meer de volgers zijn.

Ambitie 2025

Ambitie 2025 is de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij. De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt in de zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Vaak lijken regels, procedures en belangen echter het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. Maar het kan ook anders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke opgave voor alle bij de zorg betrokken partijen om dat in praktijk te brengen. Zorgverzekeraars willen daarom met hen samen werken aan vernieuwing van de zorg.

Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova deed mee aan de tweedaagse GG-training. “Via theorie en oefeningen werden we geprikkeld om na te denken over hoe wíj staan in de zorg en hulpverlening aan cliënten. Hoe kan ik bijdragen aan het stimuleren van gezond gedrag bij mijn cliënten? En… wat staat mij als professional in de weg om op deze manier te werken? Het is een hele klus om zonder invullen en zonder ‘vooroordelen’ een gesprek te voeren. Maar tijdens de oefeningen leerde ik wel zien… en te weten komen wat er werkelijk speelt bij mensen.

ICF in een notendop

Bij Bettery begeleiden we organisaties in de overgang van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afleren van het kijken naar slechts iemands ziekte, en het aanleren van het kijken naar de hele situatie. Om deze belangrijke informatie inzichtelijk te kunnen maken heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ICF opgesteld. Dit is de Internationale Classificatie die het Functioneren van mensen beschrijft. 

GG/ZZ visie bij Vilans

Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg van Nederland, gelooft in onze GG/ZZ visie. Deze is vanaf heden dan ook opgenomen in de nieuwste leergang van Vilans: 'Gezondheid & Eigen regie'. In deze leergang helpen we zorgprofessionals met het beter aansluiten bij de behoeften van cliënten, en hoe ze dit proces binnen hun eigen praktijk vorm en inhoud kunnen geven. Kijk voor meer informatie op http://www.vilans.nl/agenda-leergang-gezondheid-eigen-regie.html

Pagina's

test