Home

Game changers in health

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en organisaties die een rol in deze transitie willen spelen. Bent u er klaar voor?

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

Managers Sociaal Domein

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Het laatste nieuws

Vrouwen Van Nu bespreken kansen om Blij en Gezond te leven

Ruim 140 vrouwen uit de regio kwamen 2 november bijeen in De Binder in Gramsbergen voor een themabijeenkomst over Blij en Gezond. De avond werd georganiseerd door 5 afdelingen van Vrouwen van Nu in de gemeente Hardenberg.  Centraal stond de vraag: hoe kun jij het leven van alledag zo aangenaam mogelijk maken? Wat heb jij nodig om blij en gezond door het leven te gaan?

Gedeeld eigenaarschap bij veranderproces Gezondheid en Gedrag

Het transformatieproces Gezondheid en Gedrag in Deventer gaat de volgende fase in. Het eerste jaar was zaaien: mensen inspireren met het gedachtengoed “van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag” en de vervolgstappen maken naar trainen, toepassen in de praktijk en verbinden van initiatieven. Het was ontdekken welke sleutels werken in de verbinding tussen zorg en welzijn, waar energie is waarbij we kunnen aansluiten en die we kunnen versterken. En welke partijen daarin dragers zijn en welke partners meer de volgers zijn.

Ambitie 2025

Ambitie 2025 is de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij. De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt in de zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Vaak lijken regels, procedures en belangen echter het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. Maar het kan ook anders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke opgave voor alle bij de zorg betrokken partijen om dat in praktijk te brengen. Zorgverzekeraars willen daarom met hen samen werken aan vernieuwing van de zorg.

Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova deed mee aan de tweedaagse GG-training. “Via theorie en oefeningen werden we geprikkeld om na te denken over hoe wíj staan in de zorg en hulpverlening aan cliënten. Hoe kan ik bijdragen aan het stimuleren van gezond gedrag bij mijn cliënten? En… wat staat mij als professional in de weg om op deze manier te werken? Het is een hele klus om zonder invullen en zonder ‘vooroordelen’ een gesprek te voeren. Maar tijdens de oefeningen leerde ik wel zien… en te weten komen wat er werkelijk speelt bij mensen.

Een andere manier van kijken, een een effectievere manier van doen.

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Onze klanten / partners