Home

Game changers in health

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en organisaties die een rol in deze transitie willen spelen. Bent u er klaar voor?

Hillbrand Jacobs GG-Deventer

Heel veel bewoners willen al werken aan hun gezondheid en hun gedrag

Hillbrand Jacobs - projectleider Gezondheid & Gedrag - Gemeente Deventer

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

managers

Managers Sociaal Domein

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

veranderproces Gezondheid en Gedrag

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Het laatste nieuws

Investeren in ondersteunde zelfzorg loont

Ondersteunde zelfzorg voor mensen met een chronische aandoening loont, niet alleen medisch, maar ook maatschappelijk. Dat blijkt uit de landelijke Social Return on Investment (SROI) analyse van ZO!. Uit deze analyse van de maatschappelijke kosten en baten blijkt dat de inzet van zelfzorg interventies - zoals begeleiding van gezondheid en gedrag, implementatie van persoonsgerichte zorg en de inzet van coachende gesprekstechnieken - een groot effect hebben op andere gebieden, zoals medicatiegebruik en doorverwijzingen naar medisch-specialistische zorg en fysiotherapeuten.

Het toepassen van ZZ naar GG bij de SAG

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) is een stichting van zestien gezondheidscentra verspreid over heel Amsterdam. Bij drie praktijken volgen doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen een training ‘van ZZ naar GG’, mede mogelijk gemaakt door Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Huisartsen Toine van der Nooij en Stijn Verschuren en praktijkondersteuner Graham Boyle vertellen over de impact van de methode op hun werk.

VWS start derde Preventiecoalitie: Samen Gezond in Deventer

Het ministerie van VWS kende onlangs een subsidie toe aan de derde Preventiecoalitie. In deze Preventiecoalitie, genaamd Samen Gezond in Deventer, werken gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno samen. Dit project wordt door Bettery institute ondersteund.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

Veel mensen met chronische gezondheidsklachten zoals depressie, artrose, diabetes, longproblemen zijn afhankelijk van zorg en medicijnen. Hoe kunnen juist deze inwoners van Deventer zelf de regie nemen? Audrey Haarsman heeft een methode ontwikkeld om meer te gaan bewegen op een manier die dichtbij de patiënt staat. Zij is initiatiefnemer van het project Bewegen op recept dat door HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken) in Deventer en de regio begin januari is gestart. Lia Huisman Projectmedewerker innovatie — HCDO leidt het project en Eno biedt ondersteuning.

Een andere manier van kijken, een een effectievere manier van doen.

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Onze klanten / partners