Home

Game changers in health

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en organisaties die een rol in deze transitie willen spelen. Bent u er klaar voor?

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

Managers Sociaal Domein

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Het laatste nieuws

Het vraagt wel wat, maar het is ontzettend inspirerend!

Mirjam Rozendal, wijkverpleegkundige bij Carinova deed mee aan de tweedaagse GG-training. “Via theorie en oefeningen werden we geprikkeld om na te denken over hoe wíj staan in de zorg en hulpverlening aan cliënten. Hoe kan ik bijdragen aan het stimuleren van gezond gedrag bij mijn cliënten? En… wat staat mij als professional in de weg om op deze manier te werken? Het is een hele klus om zonder invullen en zonder ‘vooroordelen’ een gesprek te voeren. Maar tijdens de oefeningen leerde ik wel zien… en te weten komen wat er werkelijk speelt bij mensen.

ICF in een notendop

Bij Bettery begeleiden we organisaties in de overgang van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afleren van het kijken naar slechts iemands ziekte, en het aanleren van het kijken naar de hele situatie. Om deze belangrijke informatie inzichtelijk te kunnen maken heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ICF opgesteld. Dit is de Internationale Classificatie die het Functioneren van mensen beschrijft. 

GG/ZZ visie bij Vilans

Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg van Nederland, gelooft in onze GG/ZZ visie. Deze is vanaf heden dan ook opgenomen in de nieuwste leergang van Vilans: 'Gezondheid & Eigen regie'. In deze leergang helpen we zorgprofessionals met het beter aansluiten bij de behoeften van cliënten, en hoe ze dit proces binnen hun eigen praktijk vorm en inhoud kunnen geven. Kijk voor meer informatie op http://www.vilans.nl/agenda-leergang-gezondheid-eigen-regie.html

Positieve gezondheid/onze visie in de praktijk

Er is een positieve transitie gaande in de Nederlandse gezondheidszorg waarbij de cliënt meer regie heeft. Ben jij daar al mee bezig?

Een andere manier van kijken, een een effectievere manier van doen.

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Onze klanten / partners