Home

Game changers in health

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en organisaties die een rol in deze transitie willen spelen. Bent u er klaar voor?

Onze markten: zorg en welzijn duurzaam georganiseerd

Professionals Sociaal Domein

De professionals in het Sociaal Domein, zoals wijkteams, zijn essentieel in een aanpak naar Positieve Gezondheid. Bettery helpt hen met op de praktijk gerichte oplossingen. We zorgen voor een GG- opleiding en leren hen ‘de nieuwe taal’ rondom functioneren en ervaren van gezondheid naast die van stoornissen en ziektebeelden.

Managers Sociaal Domein

Beleidsbepalers binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld managers binnen welzijnsorganisaties, ondersteunen we in de beweging van ZZ naar GG. Samen ontwikkelen we een visie voor de rol die hun organisatie wil spelen en benoemen we de benodigde acties. In de uitvoering fungeren we als trainer en coach en stimuleren we de eigen kracht van de organisatie.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij het implementeren van hun visie op het stimuleren van de gezondheid van hun inwoners, met bovendien een kostenbesparing als gevolg. Bettery zorgt dat alle relevante stakeholders als één systeem betrokken worden, met een aantal gedeelde waarden als uitgangspunt.

Gezondheidszorg

Bettery helpt organisaties in de gezondheidszorg de beweging van ZZ naar GG in de dagelijkse praktijk te vertalen. Zorgverleners die in direct contact staan met cliënten, leren we op een nieuwe manier met hen om te gaan. Zo krijgen cliënten meer invloed en komen ze in beweging. evaluatie van gezondheid en gedrag mogelijk.

Het laatste nieuws

Een volstrekt nieuw paradigma

‘Het uitgaan van de kracht van de patiënt en de optimaal te behalen (positieve) gezondheid geeft kansen voor nieuwe initiatieven en ontspannender werken. (…) We werden betrokken in een volstrekt nieuw paradigma,’ zegt huisarts Paulina Polderman in haar verslag over de deelname aan de training Gezondheid en Gedrag.

Gezondheid en gedrag Deventer

Zelf eigenaar zijn van je gezondheid en daarnaar handelen, heeft veel impact! Je voelt je gezonder en prettiger. Dan haal je alleen die zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Daar maken we ons samen sterk voor in Deventer.
Bekijk de film over GG-Deventer.

Shanti wil graag bijdragen aan een betere wereld

Shanti Seton is vrijwillige coach in Zandweerd en heeft net de GG-training van Bettery Institute achter de rug. Ze is enthousiast. “Ik was blij dat ik mee mocht doen. Tijdens de eerste dag ontdekte ik al dat ik goed kan luisteren. Heel bijzonder om dat van anderen terug te krijgen. Het was voor mij een eyeopener. Tijdens die trainingsdagen heb ik geleerd hoe ik heel open in gesprek kan gaan. Ik start heel simpel met “Hoe gaat ’t met u?”

“Het zelf doen, met zo nodig hulp”

Meer tijd en aandacht voor de context van een patiënt, meer ruimte voor een persoonlijke benadering. Koepels van zorgverleners en zorgorganisaties buigen zich over een nieuw consultmodel, waarmee het consult in de spreekkamer bij de huisarts of in het ziekenhuis een andere vorm en inhoud krijgt. Zelfzorg Ondersteund licht in een serie interviews de initiatieven toe. Deze week: het Bettery Instituut over de systeemverandering van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG).

Een andere manier van kijken, een een effectievere manier van doen.

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Onze klanten / partners