Home

Game changers in health

  • Ieder mens eigenaar van zijn gezondheid
  • Grip op veranderingen in zorg
  • Zorg en welzijn duurzaam georganiseerd
  • Louis Overgoor is gasthoofdredacteur van
    VOZ Magazine lees hier meer over deze uitgave

Van ZZ naar GG met Bettery

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en (zorg)organisaties die een rol in deze transitie willen spelen, door scholing en consultancy aan te bieden.
Bent u er klaar voor?

Onze diensten

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin. Hij denkt hardop na en komt er zo achter wat er voor hem op dat moment van belang is. Vervolgens besluit hij in wat hij wil veranderen en of hij hier een stap in wil maken. Daarna is er nog ruimte voor een eventuele hulpvraag aan de professional en het behandelen daarvan.

Workshops & presentaties

We geven prikkelende workshops en inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Er is veel ruimte voor interactie en vertaling naar de eigen situatie. Bewustwording is immers een belangrijke randvoorwaarde voor verandering.

Scholing

Bettery heeft een scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomstbestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Een nieuwe manier van werken

Daarin gaat het niet alleen over ziek zijn en zorg krijgen. Het gaat vooral over je gezond willen voelen en je gedrag daar op inrichten.

Bekijk ervaringen van anderen

Marijn Aalders, ontwikkelaar van de GG/ZZ Basis Leergang en mede-oprichter Bettery Institute

Coachen op persoonlijke kracht, in plaats van sturen op medische waarden

Elly Rahder, ervaringsdeskundige van ROHA en Marijn Aalders, mede-oprichter Bettery Institute.
  SAG is een stichting van zestien gezondheidscentra verspreid over heel Amsterdam.

Hoe kunnen wij als zorgverlener jou ondersteunen?

Zelfzorg Ondersteund en het SAG
Huisarts en Wetenschap over huisarts Jung

Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen

Hans Peter Jung - Huisarts
Dit verhaal wil ik graag met je delen

Dit verhaal wil ik graag met jullie delen..

Marij Wullems - Moeder van 3 kinderen

Pagina's

Onze klanten / partners